HƯỚNG DẪN

CHẨN ĐO?N BỆNH

 

-         Một người đi kh?m thường c? một trong 15 triệu chứng sau: t?y theo c? một bệnh hay nhiều bệnh.

 

o       Sốt

o       Đau

o       Ho

o       Mất ngủ

o       ỉa chảy

o       T?o b?n

o       Kh? thở

o       Cho?ng

 

o       Nấc

o       Mệt mỏi

o       S?t c?n

o       K?m ăn

o       N?n

o       Rối loạn tiểu tiện

o       Mẩn ngứa

 

-         Bạn chọn triệu chứng m?nh c?, sau đ? khai th?c theo tr?nh tự của triệu chứng m? m?nh đ? chọn.

 

-     Tr?nh tự khai th?c l? việc lựa chọn c?c triệu chứng bệnh của cơ thể m? bạn cảm nhận được.

      Việc lựa chọn triệu chứng theo tr?nh tự như sau:

 

      + Vọng (nh?n)

         Phần n?y bao gồm c?c triệu chứng về h?nh d?ng cơ thể, thần, sắc cơ thể v? v?ng bệnh, chất thải.

         Bạn bấm chọn v?o triệu chứng m? m?nh c?.

 

      + Văn (Nghe, ngửi)

         Bao gồm c?c triệu chứng về giọng n?i, hơi thở, ngửi.

 

      + Vấn (Hỏi bệnh)

         Khai th?c 15 triệu chứng thường gặp của một người đi kh?m bệnh.

         Với mỗi triệu chứng c? c?c triệu chứng chi tiết thể hiện bệnh, v? c?c triệu chứng k?m theo.

 

      + Thiết (Sờ)

         Nếu bạn l? một th?y thuốc, bạn c? thể khai th?c tất cả c?c triệu chứng về mạch chẩn v? x?c chẩn.

         Nhưng nếu bạn l? một người bệnh, bạn kh?ng biết được mạch chẩn của m?nh th? bạn cũng c? thể lựa chọn c?c

         triệu chứng trong phần x?c chẩn.

 

      =>> Sau khi chọn xong c?c triệu chứng, bạn bấm ?KẾT QUẢ? để xem kết quả chẩn đo?n bệnh của m?nh.

             Nếu thấy chưa đủ triệu chứng, bạn c? thể xem v? chọn bổ sung th?m v? bấm lại ?KẾT QUẢ? để chẩn đo?n lại.

             Trường hợp bạn muốn bắt đầu một chẩn đo?n mới, xin mời bấm "TRIỆU CHỨNG" sau đ? chọn triệu chứng

             v? chẩn đo?n.

 

V? dụ: L? do đi kh?m của bạn l? ?Đau?

Bạn cần lựa chọn c?c triệu chứng đưa ra để trả lời cho c?c c?u hỏi sau:

+ Vị tr? đau? (Đau ở đầu, ch?n tay, ngực, ...)

 

   - Đau ở đầu: triệu chứng c? thể l?

         o Buồn n?n

         o Mất ngủ

         o Nhớ k?m, hay qu?n

 

   - Đau ở ngực: triệu chứng c? thể l?

         o Ho

         o Kh? thở

 

   - Đau ở bụng: triệu chứng c? thể l?

         o Buồn n?n

         o Ỉa chảy

         o T?o b?n

         o Ợ hơi, ợ chua

 

   - Đau ở ch?n, tay: ch? ? điều kiện xuất hiện

 

+ Điều kiện xuất hiện đau? (Do tai nạn, va chạm, thời tiết, ?)

+ Thời gian đau? (Từ bao giờ, bao l?u,...)

+ T?nh chất đau? (Đau c? sưng, kh?ng sưng, ?)

+ Mức độ đau? (Đau nhiều, đau ?t, ?)

+ Triệu chứng k?m theo? (Đau + Ho hoặc kh? thở, ?)

Khi đ? ta lại trả lời tiếp triệu chứng ?Ho? k?m theo.

+ Điều kiện xuất hiện(nguy?n nh?n bị bệnh)?

+ Ho từ bao giờ?

+ T?nh chất ho?

+ Mức độ ho?

+ Yếu tố li?n quan

 

      Sau khi chọn xong c?c triệu chứng ph? hợp với m?nh, bạn bấm chuột v?o ?KẾT QUẢ? để xem kết quả.

 

         Ch?c bạn lu?n mạnh khỏe, hạnh ph?c!

 

                                                                                                                       GS TS. Dương Trọng Hiếu

brown hair extensions with highlights ebay long blonde wigs hair wigs uk natural hair weave styles lace wig fitting london remy hair extensions best hairspray for extensions garnier hair colour shades chart clip in hair extensions hair straighteners at asda hair transplant turkey reviews hair wigs